eFOX Solution

Calder Brook

Mô Tả Sơ Lược

Công ty ban đầu được thành lập vào năm 2001 và trong nhiều năm đã phát triển từ một công ty quản lý tài sản nhỏ thành một công ty xây dựng cỡ trung bình thực hiện tất cả các khía cạnh của công trình xây dựng trên toàn quốc, bao gồm cả văn phòng thương mại, xây dựng mới và mở rộng, lắp đặt cửa hàng, tân trang công trình và đánh giá rủi ro cho các công trình khác.

Calderbrook chủ yếu tập trung vào:

  • Giáo dục
  • Cửa hàng
  • Ngân hàng
  • Thương mại
  • Cửa hàng thực phẩm

Đội ngũ Calderbrook chuyên cung cấp cho khách hàng của giải pháp toàn diện và cam kết cung cấp các dự án đúng thời hạn, trong ngân sách và thực hiện các dự án từ £500k đến £3m. Trong nhóm, chúng tôi có một phạm vi kiến thức rộng lớn trong tất cả các loại hình xây dựng với nhiều người quản lý dự án có kinh nghiệm.

Giải Pháp

  • Thiết kế layout.
  • Kiểm thử trên các thiết bị di động khác nhau
  • CMS - WordPress
Exit mobile version