eFOX Solution

Vegas Drift

Chi Tiết Dự Án

VegasDrift là một tạp trí dành riêng cho những người có đam mê với drifting. Được thành lập vào 2005 tại Mỹ bởi một nhóm người yêu thích drifting. 

Đến nay, VegasDrift đã làm việc với Tạp chí C16, Performance Auto và Sound, Honda Tune, Infuzion, S3, Modified Magazine, D Sport, Performance Build Ups (Aus), Fast Fords (Aus), Performance Car (New Zealand), và hiện tại là đơn vị truyền thông cho các tạp chí khác như:, Just Drift, King of Europe Drift, DRift ALLSTARS, DRift MONKEY's và Boss Motorsports. 

Giải Pháp

  • Thiết kế layout website chuyên dụng
  • WordPress CMS Development
  • Nhập dữ liệu
  • Tự động sao lưu và backup dữ liệu hàng tuần
Exit mobile version