eFOX Solution

Công Nghệ

eFOX Solution là một công ty chuyên về công nghệ. Bởi vậy chúng tôi luôn áp dụng những công nghệ mới nhất và những công cụ đáng tin cậy nhất trên mỗi dự án, mỗi chiến dịch và mỗi ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào từng dự án đảm nhiệm.

Trong những năm qua, các nhà phát triển của chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng về việc cung cấp các dịch vụ phát triển nguồn mở tốt nhất trên nhiều lĩnh vực khác nhau bằng cách sử dụng các thực tiễn đã được chứng minh và kiến thức sâu rộng trên nhiều nền tảng, ngôn ngữ lập trình và cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng đúng thời gian và kinh phí dịch vụ phù hợp với từng dự án, dưới đây là một số công nghệ mà đội ngũ chúng tôi đã và đang sử dụng:

Thương Mại Điện Tử

Magento

WooCommerce

Magento 2

Shopify

Magento Enterprise

Pretashop

Magento Cloud

BigCommerce

CMS

WordPress

Joomla

Drupal

Concrete5

SEO

Google Search Console

Google Analytics

Keyword Planner

Alexa

Bing

Social

Facebook

Twitter

Youtube

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Google +

Dribble

PHP Frameworks

Lavarel

Yii

CakePHP

CodeIgniter

Symfony

Phalcon

Zend


FuelPHP

Javascript

NodeJS

ReactJS

React Native

AngularJS

EmberJS

iOS Native Application

Objective C

Swift

Xcode

Android Aative Application

Android SDK

Android Studio

Database

MS SQL Server

MySQL


Oracle

Postgres

MongoDB

Web Server

Apache

IIS

Tomcat


Nginx

Weblogic Server

Server

Linux

Windows

Exit mobile version