Dữ liệu có cấu trúc và những điều bạn cần biết

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu dữ liệu có cấu trúc là gì, cách Google sử dụng dữ liệu đó cho kết quả đặc biệt( rich results) và tại sao nó có thể giúp tăng lưu lượng truy cập cho trang web của bạn. 

Sơ đồ về cách dữ liệu có cấu trúc được sử dụng

so do du lieu cau truc

Dữ liệu có cấu trúc là gì?

Theo nghĩa chung nhất, Dữ liệu có cấu trúc là một cách để tổ chức thông tin về một trang web và truyền đạt thông tin đó trong cấu trúc có tổ chức.

Mục đích chính của dữ liệu có cấu trúc là truyền đạt thông tin cụ thể về một trang web để nó đủ điều kiện được hiển thị dưới dạng kết quả đặc biệt(rich results) trong kết quả tìm kiếm của Google.

Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Khi xử lý dữ liệu có cấu trúc, bạn sẽ nghe thấy các cụm từ như “marking up structured data” và “structured data markup.

Marking up ” dữ liệu có cấu trúc nghĩa là tạo mã dữ liệu có cấu trúc.

Markup có là một ngôn ngữ máy tính. HTML là một ngôn ngữ đánh dấu.

Nó tổ chức nội dung trang web mà khách truy cập trang web nhìn thấy và mã giúp trình duyệt hiển thị trang web đó (mã mà khách truy cập trang web không nhìn thấy).

Nó cũng chứa nội dung thông tin dành cho các công cụ tìm kiếm. Nội dung đó được gọi là Meta Data.

Dữ liệu có cấu trúc là một ngôn ngữ markup

Dữ liệu có cấu trúc cũng là một ngôn ngữ đánh dấu. Giống như HTML, dữ liệu có cấu trúc truyền đạt nội dung (dữ liệu) một cách có tổ chức để trình duyệt và công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung một cách hấp dẫn.

Tương tự như phần tử mô tả meta trong HTML, dữ liệu có cấu trúc cũng là một dạng của dữ liệu meta. Dữ liệu meta là thông tin không được khách truy cập trang web nhìn thấy trực tiếp.

Giống như phần tử HTML mô tả meta, bản thân mã dữ liệu có cấu trúc cũng không được khách truy cập trang web nhìn thấy.

Nội dung dữ liệu cấu trúc google giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu hình ảnh và nội dung đó nói về cái gì và hiển thị chính xác nó trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ về loại dữ liệu được sắp xếp theo dữ liệu có cấu trúc là tên của sản phẩm, nội dung đánh giá, xếp hạng và hình ảnh.

Dữ liệu có cấu trúc cho phép nhà xuất bản gắn nhãn tên sản phẩm, đánh giá nội dung, xếp hạng và hình ảnh cho các công cụ tìm kiếm.

Với dữ liệu có cấu trúc, công cụ tìm kiếm không cần phải sử dụng thuật toán để biết hình ảnh sản phẩm. Mà thay vào đó dữ liệu có cấu trúc cho họ biết đó là hình ảnh sản phẩm.

Hình ảnh được gắn nhãn như là hình ảnh sản phẩm, các từ cụ thể được gắn nhãn như là đánh giá sản phẩm, v.v. 

Các quy tắc cần thiết để tổ chức thông tin

Để tổ chức một cái gì đó, người ta cần các quy tắc. Khi tổ chức giặt là, chúng tôi phân loại quần áo theo màu sắc.

Sắp xếp theo màu sắc là một ví dụ về quy tắc sắp xếp thứ gì đó.

Các thư viện sắp xếp sách theo thứ tự bảng chữ cái theo chủ đề. Tổ chức theo chủ đề và bảng chữ cái cũng là một quy tắc được sử dụng để tổ chức.

Tương tự, dữ liệu có cấu trúc có các quy tắc đơn giản về cách thông tin (dữ liệu) được tổ chức (có cấu trúc).

Xem thêm: 11 Mẹo SEO hình ảnh quan trọng bạn cần biết

Schema.org và dữ liệu có cấu trúc

Trang web chính thức cho dữ liệu có cấu trúc là Schema.org. Schema.org, nó tạo ra các quy tắc được sử dụng để tổ chức thông tin trên các trang web của nhà xuất bản.

Có hai nhóm trong Schema.org chịu trách nhiệm phát triển giao thức dữ liệu có cấu trúc, Nhóm chỉ đạo và Nhóm cộng đồng.

Nhóm cộng đồng thực hiện công việc chính là thảo luận, đề xuất, tạo và cập nhật dữ liệu có cấu trúc. Nhóm chỉ đạo, một nhóm nhỏ hơn, quản lý toàn bộ quá trình.

Mối liên quan của Google với dữ liệu có cấu trúc

du lieu cau truc google

Google xuất bản các trang dành cho nhà phát triển, các trang hỗ trợ về Dữ liệu có cấu trúc. Các trang này tập trung vào việc mô tả nhà xuất bản dữ liệu có cấu trúc nào nên sử dụng để thu về kết quả đặc biệt(rich results) trong các trang kết quả tìm kiếm của Google (còn gọi là SERPs) .

Google không xác định dữ liệu có cấu trúc là gì. Google chỉ xác định dữ liệu có cấu trúc nào mà nó sử dụng cho mục đích hiển thị các loại kết quả đặc biệt.

Trọng tâm của các trang dành cho nhà phát triển của Google được giới hạn trong ngữ cảnh của rich results.

Chuyển thông tin cùng với dữ liệu có cấu trúc là cách hiển thị trong kết quả đặc biệt (rich results) của Google.

Cách Google sử dụng dữ liệu có cấu trúc

Các trang web sử dụng dữ liệu có cấu trúc đủ điều kiện nhận được kết quả tìm kiếm với dấu sao, hình ảnh và vị trí hàng đầu trong đoạn mã nổi bật nằm ở đầu kết quả tìm kiếm.

Tất cả những điều đó có thể dẫn đến nhiều lưu lượng truy cập hơn.

Sử dụng dữ liệu có cấu trúc là một điều cần thiết. Nếu bạn không làm điều đó thì đối thủ của bạn sẽ làm.

Có thể bạn quan tâm: 10 tips để làm chủ nội dung SEO của bạn trong năm 2020

Tại sao các trang web nên sử dụng dữ liệu có cấu trúc?

Các trang web đủ điều kiện cho rich results sẽ được hưởng lợi từ nhiều lưu lượng truy cập hơn nếu Google chọn sử dụng thông tin.

Đây là những kết quả tìm kiếm về cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp. Hình ảnh và các nội dung phong phú khác là do các nhà xuất bản sử dụng dữ liệu có cấu trúc.

Các kết quả tìm kiếm “cách làm bánh mì nướng kiểu Pháp” ở trên hiển thị các kết quả nhiều định dạng hấp dẫn ở đầu trang.

Hình ảnh bánh mì nướng kiểu Pháp, xếp hạng sao đánh giá, thông tin thời gian, tên tổ chức trang web, tất cả thông tin (dữ liệu) đó đều được truyền đạt tới Google bằng dữ liệu có cấu trúc.

Tuy nhiên, không chắc chắn rằng việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc sẽ dẫn đến vị trí đoạn trích nổi bật nổi bật ở đầu SERPs. Sử dụng dữ liệu có cấu trúc chỉ làm cho một trang web đủ điều kiện cho kết quả nhiều định dạng.

Dữ liệu có cấu trúc JSON-LD

Phiên bản dữ liệu có cấu trúc ưa thích của Google là JSON-LD, được gọi là tập lệnh.

Có nhiều loại dữ liệu có cấu trúc khác nhưng chúng phức tạp hơn so với JSON-LD.

Các dạng dữ liệu có cấu trúc khác thay đổi HTML của một trang web. Ngược lại, JSON-LD độc lập với HTML và có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong mã của một trang web.

Bạn có thể đặt nó ở chân trang, giữa nội dung hoặc ở đầu trang web.

Việc chỉnh sửa dữ liệu có cấu trúc JSON-LD rất dễ dàng vì đây là một tập lệnh mà bạn có thể chỉ cần sao chép và dán vào bất kỳ văn bản hoặc trình soạn thảo mã nào bạn muốn và sau đó làm việc với nó.

Đó là điều không thể làm được với các dạng dữ liệu có cấu trúc cũ hơn.

Thông tin này trên một trang web:

ACME Home Cleaning cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau ở Massachusetts, bao gồm:

 • House cleaning
  • Apartment light cleaning
  • House light cleaning up to 2 bedrooms
  • House light cleaning 3+ bedrooms
 • One-time services
  • Window washing
  • Carpet deep cleaning
  • Move in/out cleaning

Sẽ giống như thế này trong tập lệnh dữ liệu có cấu trúc JSON-LD:

<script type=”application/ld+json”>

{

“@context”: “http://schema.org/”,

“@type”: “Service”,

“serviceType”: “Weekly home cleaning”,

“provider”: {

“@type”: “LocalBusiness”,

“name”: “ACME Home Cleaning”

“areaServed”: {

“@type”: “State”,

“name”: “Massachusetts”

“hasOfferCatalog”: {

“@type”: “OfferCatalog”,

“name”: “Cleaning services”,

“itemListElement”: [

{

“@type”: “OfferCatalog”,

“name”: “House Cleaning”,

“itemListElement”: [

{

“@type”: “Offer”,

“itemOffered”: {

“@type”: “Service”,

“name”: “Apartment light cleaning”

“@type”: “Offer”,

“itemOffered”: {

“@type”: “Service”,

“name”: “House light cleaning up to 2 bedrooms”

“@type”: “Offer”,

“itemOffered”: {

“@type”: “Service”,

“name”: “House light cleaning 3+ bedrooms”

“@type”: “OfferCatalog”,

“name”: “One-time services”,

“itemListElement”: [

“@type”: “Offer”,

“itemOffered”: {

“@type”: “Service”,

“name”: “Window washing”

“@type”: “Offer”,

“itemOffered”: {

“@type”: “Service”,

“name”: “Carpet cleaning”

“@type”: “Offer”,

“itemOffered”: {

“@type”: “Service”,

“name”: “Move in/out cleaning”

</script>

</script>

Nó có vẻ trông phức tạp nhưng không phải vậy.

Một khi bạn tìm hiểu các quy tắc là gì, đoạn mã trên sẽ rất có ý nghĩa. 

Trên đây là những thông tin hữu ích về dữ liệu có cấu trúc và những hướng dẫn cho người mới bắt đầu mà đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm của eFox Solution tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, hy vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn đã đang và sẽ đi xa hơn trong lĩnh vực SEO.

Nếu các bạn thấy bài viết này hay, đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé. 

Đừng bỏ qua dịch vụ SEO tốt nhất và bài viết hữu ích về SEO của chúng tôi.

Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công!

Có thể bạn quan tâm:

4 Trụ cột thành công SEO của doanh nghiệp

8 Chỉ số quan trọng cần phải biết khi SEO