10 tips để làm chủ nội dung SEO của bạn trong năm 2021

Năm 2020 mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức để làm chủ nội dung của bạn và đem nó tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn. Mặc dù bản cập nhật thuật toán BERT đã nhận ra được tầm quan trọng của mục đích tìm kiếm, nhưng những người viết nội dung SEO… Continue reading 10 tips để làm chủ nội dung SEO của bạn trong năm 2021

Published
Categorized as SEO Tagged

11 Tips Viết Content hay Để Tăng Lưu Lượng Website

Trong công việc Marketing nói chung và Digital Marketing nói riêng, viết content hay không chỉ là yếu tố cần mà còn là yếu tố đủ. Viết một content hay, đủ sức thuyết phục, có giá trị quan trọng như thế nào?  Trong marketing có một câu nói kinh điển “Content is King”, có nghĩa… Continue reading 11 Tips Viết Content hay Để Tăng Lưu Lượng Website