Tuyển Dụng

Trở thành thành viên của gia đình eFOX

Bạn đã sẵn sàng cùng chúng tôi làm nên những điều khác biệt? Chúng tôi tin rằng những công việc luôn không có giới hạn về địa lý, tài năng luôn có ở khắp mọi nơi. Không phân biệt về giới tính, quốc tịch và bằng cấp.
Vì vậy, những văn phòng của chúng tôi được đặt ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, UK. Với những đầu tàu luôn mong muốn tạo nên một văn hóa eFOX thật chuyên nghiệp và thân thiện nhất. Chúng tôi tự hào về văn hóa mà chúng tôi có được trong suốt thời gian hình thành và phát triển. Nhân cơ hội này, hãy Join cùng chúng tôi và cùng tạo nên những điều khác biệt. Tạo nên một mái nhà eFOX ngay hôm nay!

Những vị trí hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm.

PHP Full Stack Developer

Full-Stack PHP Developer

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài Full-Stack Developer (JavaScript, Nodejs, PHP)

Quản Lý Nội Dung và Mạng Xã Hội

Quản Lý Nội Dung và Mạng Xã Hội

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài quản lý nội dung và mạng xã hội

Quản Lý Nội Dung và Mạng Xã Hội

Designer & Video Editor

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài Designer và Video Editor