Core Web Vitals – Yếu Tố Xếp Hạng Của Google: Những Điều Bạn Cần Biết

Core Web Vitals đo lường các tín hiệu trải nghiệm trang để đảm bảo trải nghiệm người dùng hấp dẫn cho người dùng tìm kiếm. Nhưng Core Web Vitals có thể ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của bạn không? Đọc tiếp để tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào… Continue reading Core Web Vitals – Yếu Tố Xếp Hạng Của Google: Những Điều Bạn Cần Biết