Core Web Vitals – Yếu Tố Xếp Hạng Của Google: Những Điều Bạn Cần Biết

core-web-vitals

Core Web Vitals đo lường các tín hiệu trải nghiệm trang để đảm bảo trải nghiệm người dùng hấp dẫn cho người dùng tìm kiếm.

Nhưng Core Web Vitals có thể ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm của bạn không?

Đọc tiếp để tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Core Web Vitals và thứ hạng được cải thiện của Google hay không.

Core Web Vitals Là Một Trong Những Yếu Tố Xếp Hạng

Core Web Vitals là gì?

Theo web.dev:

“Core Web Vitals là tập hợp con của Web Vitals áp dụng cho tất cả các trang web, nên được đo lường bởi tất cả chủ sở hữu trang web và sẽ được hiển thị trên tất cả các công cụ của Google.

Mỗi Core Web Vitals đại diện cho một khía cạnh khác biệt của trải nghiệm người dùng, có thể đo lường được thực địa và phản ánh trải nghiệm thực tế về một kết quả quan trọng lấy người dùng làm trung tâm. ”

3 chỉ số chính của Core Web Vitals

  • Largest Contentful Paint (LCP): Đo lường thời gian tải hình ảnh hoặc khối văn bản lớn nhất ở chế độ xem.
  • First Input Delay (FID): Đo thời gian trình duyệt phản hồi khi người dùng tương tác với trang (nhấp vào nút, v.v.).
  • Cumulative Layout Shift (CLS): Đo độ ổn định của hình ảnh để xác định xem có sự thay đổi lớn trong nội dung trên màn hình trong khi các phần tử đang tải hay không.

Có thể bạn quan tâm IndexNow Thay Đổi Lớn Đối Với Search Engine Indexing

Bằng Chứng Cho Thấy Core Web Vitals Là Một Trong Các Yếu Tố Xếp Hạng

Vào năm 2020, Google Search Central đã đưa ra thông báo trước về các tín hiệu xếp hạng chỉ số trải nghiệm trang sắp tới.

Thông báo có đoạn:

“Đầu tháng này, nhóm Chrome đã công bố Core Web Vitals, một bộ chỉ số liên quan đến tốc độ tải trang, khả năng phản hồi và độ ổn định hình ảnh, để giúp chủ sở hữu trang web đo lường trải nghiệm người dùng trên web.

Hôm nay, chúng tôi đang xây dựng dựa trên công việc này và cung cấp cái nhìn sớm về sự thay đổi xếp hạng Tìm kiếm sắp tới kết hợp các chỉ số trải nghiệm trang này. Chúng tôi sẽ giới thiệu một tín hiệu mới kết hợp Core Web với các tín hiệu hiện có của chúng tôi về trải nghiệm trang để cung cấp bức tranh tổng thể về chất lượng trải nghiệm của người dùng trên trang web. ”

Vào năm 2021, Google đã tổ chức một phiên “ask me everything” kéo dài nửa giờ trên web vitals. Và ai đó đã hỏi liệu trải nghiệm trang có phải là một yếu tố xếp hạng hay không?

Philip Walton, kỹ sư của Google làm việc về hiệu suất web, trả lời rằng các chỉ số quan trọng trên web hầu hết không phải là một yếu tố xếp hạng.

John Mueller, Người ủng hộ tìm kiếm của Google, đã xác nhận rằng trong khi các quan trọng web ảnh hưởng đến thứ hạng, mức độ liên quan cũng đóng một vai trò quan trọng. Nếu trang web A nhanh hơn trang web B nhưng B phù hợp hơn với truy vấn của người dùng tìm kiếm, trang web B sẽ vẫn xếp hạng cao hơn A.

Mueller cũng lưu ý rằng các trang web chuyển từ “cần cải thiện” sang “tốt” có thể thấy xếp hạng được cải thiện. Nhưng các trang web đã tốt và cải thiện tốc độ một hoặc hai phần nghìn giây có thể không thấy thay đổi xếp hạng.

Vào năm 2021, Google đã cập nhật thông báo blog ban đầu cho Core Web Vitals. Họ xác nhận rằng việc triển khai trải nghiệm trang sẽ được hoàn tất vào tháng 8 năm 2021.

By Thompson Clegg

I'm Thompson Clegg, CEO-Founder of eFOX Solution. I have encountered a lot of difficulties in understanding the Website, Mobile App, SEO & Digital Marketing. With the experience of realizing many projects in different fields and passion, I hope that the shared knowledge can help people to be more successful in your project.