Facebook Loại Bỏ Giới Hạn 20% Văn Bản Trên Hình Ảnh Quảng Cáo

Quy tắc lâu đời của Facebook đã dần ít nghiêm ngặt hơn trong những năm qua. Trong tháng 9 này, Facebook đánh dấu sự nới lỏng này bằng việc loại bỏ hoàn toàn quy tắc 20% text limit – Giới hạn 20% văn bản trong hình ảnh quảng cáo. Nhiều nhà quảng cáo truyền thông… Continue reading Facebook Loại Bỏ Giới Hạn 20% Văn Bản Trên Hình Ảnh Quảng Cáo

Quản lý Chiến Dịch PPC Hiệu Quả Với Dữ Liệu Cụm Từ Tìm Kiếm Không Hoàn Chỉnh

Cùng tìm hiểu: Làm thế nào mà những cập nhật mới vào tháng 9/2020 này về Báo cáo Cụm từ tìm kiếm trên SE của Google Ads ảnh hưởng đến các nhà quản lý PPC và cách để duy trì kết quả tối ưu cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn phải đồng ý với tôi… Continue reading Quản lý Chiến Dịch PPC Hiệu Quả Với Dữ Liệu Cụm Từ Tìm Kiếm Không Hoàn Chỉnh

Sự khác biệt giữa CPM, eCPM và RPM

Bạn có thường bị nhầm lẫn về CPM, eCPM và RPM không?  Nếu có, hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của những từ viết tắt này là gì. Trong digital marketing, có nhiều từ ngữ thông dụng nhưng được viết tắt dễ gây nhầm lẫn cho người đọc. Đặc biệt, ba trong số đó… Continue reading Sự khác biệt giữa CPM, eCPM và RPM

5 Cách Kết Hợp Giữa Digital Marketing Và Marketing Truyền Thống

Marketing tập trung theo từng khách hàng cụ thể kết hợp với sự kiện

Marketing truyền thống vẫn là một hình thức marketing có giá trị. Và sự kết hợp giữa marketing truyền thống với digital marketing rất đáng để quan tâm. Hãy cũng eFOX đi tìm hiểu 5 cách để bạn có thể thực hiện được điều đó một cách dễ dàng. Để có được sự thành công… Continue reading 5 Cách Kết Hợp Giữa Digital Marketing Và Marketing Truyền Thống