9 Quy Tắc Tối Ưu Hóa Cho Một Đoạn Trích Nổi Bật

Dưới đây là một tập hợp các nguyên tắc cần tuân theo khi tối ưu hóa cho đoạn trích nổi bật; như sử dụng câu lệnh “là” và xác định chủ đề bài viết một cách chính xác. Trong SEO, một số người cho rằng ‘Featured snippets‘ hay Đoạn trích nổi bật là bí quyết… Continue reading 9 Quy Tắc Tối Ưu Hóa Cho Một Đoạn Trích Nổi Bật