IndexNow Thay Đổi Lớn Đối Với Search Engine Indexing

indexnow

IndexNow là một giao thức lập chỉ mục(index) được cải tiến có thể thay đổi hoàn toàn cách nội dung được lập chỉ mục bởi tất cả các công cụ tìm kiếm.

Microsoft đã công bố IndexNow, một bước tiến lớn về cách tất cả các công cụ tìm kiếm có thể khám phá và lập chỉ mục nội dung. IndexNow là mã nguồn mở và mở cho tất cả các công cụ tìm kiếm tham gia. Khi nội dung được xuất bản hoặc cập nhật trên một trang web, IndexNow sẽ thông báo cho tất cả các công cụ tìm kiếm tham gia, giảm đáng kể thời gian lập chỉ mục.

Việc chia sẻ IndexNow giữa các công cụ tìm kiếm sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2021. Giới hạn là 10.000 URL mỗi ngày.

Giao thức IndexNow mở cho tất cả các công cụ tìm kiếm có sự hiện diện đáng chú ý trong ít nhất một thị trường.

Sự Phát Triển Của Search Indexing từ Pull sang Push

Có hai cách để các công cụ tìm kiếm lấy dữ liệu trang web đó là: Pull(Kéo) và Push(đẩy).

Pull là khi trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm truy cập một trang web để yêu cầu các trang web và “kéo” dữ liệu từ máy chủ. Đây là cách các công cụ tìm kiếm hoạt động theo cách truyền thống.

Những gì IndexNow làm là thay đổi tính năng khám phá nội dung thành phương pháp đẩy trong đó CMS như WordPress sẽ thông báo cho các công cụ tìm kiếm khi nội dung đã được xuất bản hoặc cập nhật.

Lợi ích cho các nhà xuất bản là họ không còn phải đợi các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin và khám phá nội dung.

Công cụ tìm kiếm biết về nó ngay lập tức và truy cập trang web để tìm nạp các trang mới hoặc cập nhật.

Tạm dịch trích đoạn thông báo của Microsoft có đoạn:

“… Về mặt lịch sử, một trong những điểm khó khăn nhất đối với chủ sở hữu trang web là yêu cầu các công cụ tìm kiếm nhanh chóng phát hiện và xem xét những thay đổi trang web mới nhất của họ.

Có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để các URL mới được phát hiện và lập chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm, dẫn đến mất lưu lượng truy cập tiềm năng, khách hàng và thậm chí là doanh số bán hàng.

… Khi các công cụ tìm kiếm được thông báo về các bản cập nhật, chúng sẽ nhanh chóng thu thập dữ liệu và phản ánh những thay đổi của trang web trong chỉ mục và kết quả tìm kiếm của chúng. ”

Ai Đứng Đằng Sau IndexNow

IndexNow được tạo ra bởi Microsoft và Yandex. Giao thức là mã nguồn mở và mở cho tất cả các công cụ tìm kiếm tham gia.

Khi một công cụ tìm kiếm được thông báo về một trang web được cập nhật hoặc thay đổi, tất cả các công cụ tìm kiếm tham gia sẽ được thông báo.

“IndexNow là một giao thức mới do Microsoft Bing và Yandex tạo ra, cho phép các trang web dễ dàng thông báo cho các công cụ tìm kiếm bất cứ khi nào nội dung trang web của họ được tạo, cập nhật hoặc xóa. Sử dụng một API ”

Lợi Ích IndexNow Mang Lại Cho Nhà Xuất Bản Nội Dung

IndexNow mang lại lợi ích cho các người sở hữu website vì nó sẽ giảm nhu cầu thu thập thông tin trên máy chủ, các công cụ tìm kiếm sẽ không cần tiến hành thu thập thông tin khám phá để kiểm tra xem các trang web đã được cập nhật hay chưa và giảm thời gian phát hiện và lập chỉ mục nội dung.

Giảm tải máy chủ giúp máy chủ hoạt động tối ưu mà không phải chịu thêm gánh nặng về việc cung cấp dư thừa các trang web mà các công cụ tìm kiếm đã có.

Cuối cùng, nó mang lại lợi ích cho thế giới bằng cách giảm nhu cầu năng lượng của việc thu thập thông tin và lập chỉ mục, đồng thời giúp giảm áp lực nóng lên toàn cầu.

Ghi chú thông báo của Bing:

“IndexNow là một sáng kiến cho một Internet hiệu quả hơn… chủ sở hữu trang web cung cấp một tín hiệu rõ ràng giúp các công cụ tìm kiếm ưu tiên thu thập thông tin cho các URL này, do đó hạn chế nhu cầu thu thập thông tin khám phá để kiểm tra xem nội dung đã thay đổi…

Trong tương lai, các công cụ tìm kiếm có ý định hạn chế việc thu thập thông tin các trang web sử dụng IndexNow. ”

Các Công Ty Lớn Đang Áp Dụng Giao Thức Mới

Microsoft đã thông báo rằng các công ty lớn như “eBay, LinkedIn, MSN, GitHub và Bizapedia” đang có kế hoạch chuyển sang IndexNow từ API trình URL Bing.

Người ta cho rằng các công ty lớn khác sẽ làm theo vì lợi ích của hệ thống mới là rất rõ ràng.

Do đó, các công ty nhỏ hơn có thể muốn xem xét áp dụng giao thức mới để duy trì tính cạnh tranh và cải thiện việc lập chỉ mục của họ.

Giao Thức Mới Hoạt Động Như Thế Nào?

Có ba cách được đề xuất để gửi URL.

1. Tích hợp SEO của IndexNow

Cách đầu tiên, OnCrawlBotify có kế hoạch tích hợp IndexNow.

2. Gửi Trực Tiếp Thông Qua API

Cách thứ hai là gửi trực tiếp thông qua một API.

Các nhà phát triển có thể sử dụng một API để tự động gửi URL đến IndexNow.

Thông báo mô tả có đoạn như sau:

“1. Tạo khóa được hỗ trợ bởi giao thức bằng online key generate tool.

  1. Lưu trữ key trong tệp văn bản được đặt tên với giá trị của khóa tại thư mục gốc của trang web của bạn.
  2. Bắt đầu gửi URL khi URL của bạn được thêm, cập nhật hoặc xóa. Bạn có thể gửi một URL hoặc một tập hợp các URL cho mỗi lệnh gọi API.

Gửi một URL dễ dàng như gửi một yêu cầu HTTP đơn giản có chứa URL đã thay đổi và khóa của bạn.

https://www.bing.com/IndexNow?url=url-changed&key=your-key

3. Tích Hợp Với CMS và CDN

Nhưng cách thứ ba có thể là cách hầu hết các trang web sẽ giao tiếp với IndexNow, truy cập giao thức mới thông qua một chức năng có nguồn gốc từ cốt lõi của bất kỳ CMS nào mà nhà xuất bản sử dụng.

Wix Duda nhận ra lợi ích cho người dùng và đã lên kế hoạch cung cấp tính năng mới cho người dùng của họ.

Cloudflare Akamai cũng đang hỗ trợ giao thức IndexNow mới.

4. Đợi WordPress ở Bản Cập Nhật Mới?

Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Wix và Dude đã nhận ra tầm quan trọng của IndexNow, thì WordPress dường như đang chưa có động thái gì đối với giao thức mới.

Có thể WordPress sẽ áp dụng nó, nhưng trong bảy tháng qua, các nhà phát triển cốt lõi đã thảo luận về đề xuất mà không có giải pháp rõ ràng.

Tuy nhiên, Microsoft đã gửi mã nguồn mở IndexNow cho WordPress để đưa vào lõi.

Nếu được WordPress chấp nhận, điều này sẽ khiến nhà xuất bản tự động có thể chọn gửi URL của họ qua IndexNow.

Để trả lời câu hỏi của các nhà phát triển của WordPress, Microsoft đã tiết lộ rằng các nhà xuất bản sẽ có thể chọn công cụ tìm kiếm nào để gửi các thay đổi và URL mới của họ.

Điều đó có nghĩa là họ có thể chặn các công cụ tìm kiếm cụ thể nhận dữ liệu về các trang của họ.

IndexNow Là Sự Phát Triển Của Search Indexing

IndexNow là một vấn đề lớn vì đây là một thay đổi lớn về cách các công cụ tìm kiếm có thể khám phá các tài liệu được cập nhật và mới xuất bản.

Nó mang lại lợi ích cho các nhà xuất bản với việc lập chỉ mục nhanh và ít tải máy chủ hơn từ các chương trình liên tục thu thập dữ liệu các trang web của họ.

Việc được các công cụ tìm kiếm lớn chấp nhận sẽ là một bước tiến trong mối quan hệ giữa nhà xuất bản và công cụ tìm kiếm có lợi cho cả hai.

Published
Categorized as SEO Tagged

By Thompson Clegg

I'm Thompson Clegg, CEO-Founder of eFOX Solution. I have encountered a lot of difficulties in understanding the Website, Mobile App, SEO & Digital Marketing. With the experience of realizing many projects in different fields and passion, I hope that the shared knowledge can help people to be more successful in your project.